האסיפה הכללית השנתית של בורסת היהלומים בהשתתפות שר הבריאות ליצמן