top of page

פתיחת שבוע היהלומים בבורסה ברמת גן

: בהשתתפות

נשיא הבורסה, יורם דבש

שר הכלכלה, אלי כהן

ראש עריית רמת גן, ישראל זינגר


bottom of page